Geen flash geïnstalleerd (sfeerfoto)

Afzwaaien van de kleuterklas (K3) Helibel-Herent

Imagine! - Foto's afzwaaien van de kleuterklas


Schoolfeest Helibel-Herent

Imagine! - Foto's schoolfeest


Schoolfeest Helibel-Lille

Met Helibel het jaartje rond! - Foto's in "Fotogalerij"

Uitslag tombola schoolfeest Helibel-Lille - Uitslag tombola 


Digitale communicatie met ouders

Beste ouders hieronder vindt u twee linken terug naar het inschrijvingsformulier voor digitale communicatie: eentje voor ouders met kleuters en/of leerlingen in de school van Lille en één voor ouders met kleuters en/of leerlingen in de school van Herent.

Mogen we vragen om het bovenstaande inschrijvingsformulier voor ELK KIND apart en correct in te vullen!

De school dankt u om mee te gaan in het avontuur van digitale communicatie en zo mee te helpen met de vermindering van de papierberg en te zorgen voor een beter milieu.  


GSM_20inzamelactie450_1.jpg 


Welkom op de website van Basisschool Helibel

U vindt hier veel informatie over onze school en dit zowel voor allen die met onze school te maken hebben, als voor de toevallige bezoeker. Tevens willen we U door de bijdragen van de verschillende participanten en de veelvuldige foto's een beeld geven van alles wat op en rond onze school gebeurt. Wil je nog meer over onze school te weten komen, dan nodigen we U van harte uit om onze school eens te komen bezoeken.


Vrije dagen 2014-2015

Conferentie: 3 okt.
Herfstvakantie: 27 okt. t.e.m. 2 nov.
Lokale vrije dag: 10 nov. (Herent)
Wapenstilstand: 11 nov.
Kerstvakantie: 22 dec. t.e.m. 4 jan.
Krokusvakantie: 16 feb. t.e.m. 22 feb.
Conferentie: 25 maart
Paasvakantie: 6 april t.e.m. 19 april
Feest van de Arbeid: 1 mei
Lokale vrije dag: 4 mei (Herent & Lille)
Hemelvaartsweekend: 14 en 15 mei
Pinkstermaandag: 25 mei
Lokale vrije dag: 8 juni (Lille)
Zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 aug.

Vrije dagen 2015-2016

Herfstvakantie: 2 nov. t.e.m. 8 nov.
Wapenstilstand: 11 nov.
Kerstvakantie: 21 dec. t.e.m. 3 jan.
Krokusvakantie: 8 feb. t.e.m. 14 feb.
Paasvakantie: 28 maart t.e.m. 10 april
Feest van de Arbeid: 1 mei
Hemelvaartsweekend: 5 en 6 mei
Pinkstermaandag: 15 mei
Zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 aug.

FairTrade_Helibel2.jpg

award_definitief.jpg

Inschrijvingen

Vanaf het ogenblik dat de kleuter tweeënhalf is, mag zij/hij na een instapperiode naar school.

Deze instapdata zijn:

  • na de herfstvakantie

  • na de kerstvakantie

  • op 1 februari

  • na de krokusvakantie

  • na de paasvakantie

  • na het Hemelvaartsweekend

  • op 1 september

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elke dag van het schooljaar instappen.

Ook niet-schoolplichtige kinderen (peuters en kleuters) kunnen best zo snel mogelijk ingeschreven worden. Het blijft de ouders dan vrij om de kinderen naar school te sturen. Telefonisch of op afspraak geven we graag extra informatie.

Gelieve trouwboekje of geboortebewijs en siskaart van je kind mee te brengen.

Bij onze kalender kan je zien op welke dag onze peuterklasjes jullie graag ontvangen. Tevens kan er dan ook ingeschreven worden. Een andere afspraak kan natuurlijk altijd! Best kan je dan een afspraak met de directie maken.